تحقیق یادگیری حرکتی واجرا از اصول تا تمرین

تحقیق یادگیری حرکتی واجرا از اصول تا تمرین
رشته تحصیلی : پژوهش

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 145

حجم فایل (به کیلوبایت) : 98

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 4000 تومان

خرید و دانلود

بخشی از متن:

یادگیری حرکتی چگونه سنجیده می‌شود؟

منحنی‌های اجرا: عمومی‌ترین روش ارزشیابی پیشرفت یادگیری در طول تمرین استفاده از منحنی‌های اجرا است. مثلاً در یک گروه آزمودنی که تکلیفی را تمرین می‌کنند می‌توان با استفاده از داده‌های حاصل از هر کوشش یا عملکرد، منحنی میانگین اجرا را برای هر کوشش رسم کرد.

در تکالیفی که در آنها زمان و خطا معیار سنجش عملکرد است، شیب منحنی رو به پایین است.

یکی از ویژگی‌های نوعی منحنی‌های اجرا این است که تغییرات در ابتدا سریع هستند و به تدریج آهسته می‌شوند در برخی از موارد، پس از چندین بار تکرار و پیشرفت حاصل می‌شود و در موارد دیگر تا سالها ادامه می‌یابد. هر چند چنین پیشرفتی در سال‌های آخر بسیار کم است.

قانون تمرین: شکل کلی منحنی‌های اجرا که دارای شیب زیاد در ابتدا و شیب کمتر در مراتب بعدی است یکی از جنبه‌های عمومی یادگیری هر تکلیف و یکی از اصول اساسی تمرین است که به آن قانون تمرین می‌گویند.

نکات اصلی منحنی‌های اجرا:

1) منحنی‌های اجرا، ترسیم اجرای انفرادی یا میانگین اجرای گروه در مقابل نوبت‌های تمرین است.

2) این منحنی‌ها ممکن است با تمرین شیب افزاینده یا کاهنده پیدا کنند. این امر شیوه امتیازدهی تکیف بستگی دارد.

3) طریق قانون تمرین، پیشرفت در ابتدا سریع و سپس آهسته است. این یک اصل فراگیر تمرین است.

محدودیت‌های منحنی‌های اجرا:

1) منحنی اجرا منحنی یادگیری نیست: بلکه این منحنی‌ها به طریقی یادگیری را سنجیده‌اند.

2) تفاوت‌های فردی پوشیده می‌شوند.

3) تفاوت‌های درون فردی پوشیده می‌شوند.

آثار اجرای تمرین در مقابل آثار یادگیری آن:

دو نوع تأثیر متفاوت بر اجزا دارد. یکی از آنها نسبتاً ثابت و به یادگیری مربوط است و دیگری موقتی و زودگذر است.

الف) آثار نسبتاً پایدار تمرین: یکی از نتایج تمرین، ایجاد قابلیت اجرایی نسبتاً پایدار یا یادگیری است.

ب) آثار موقت تمرین: در کنار آثار درازمدت، تمرین آثار موقتی مهمی نیز دارد (مثبت یا منفی)

الف) آثار مثبت: دستورالعمل ها و تشویق‌های مختلف، به دلیل تأثیر محرک و انرژی‌زای خود، عملکرد را بهبود می‌بخشند.

ب) آثار منفی: خستگی، ملال‌اور بودن تمرین، دلسرد شدن فراگیرنده از پیشرفت خود.

خلاصه:

تمرین برای فراگیرنده آثار مهمی دارد:

- آثار نسبتاً پایدار که دوام طولانی دارند.

- آثار موقتی که با مرور زمان و تغییر شرایط از بین می‌روند.

...

تعداد صفحه 145

فهرست ندارد

منبع ندارد